Aktualności

WIELKA INWESTYCJA ZAKOŃCZONA I ROZLICZONA!
24 maja 2016
 

Jedna z największych inwestycji w historii gminy Gródek nad Dunajcem realizowana pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego” współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności dobiegła końca.
 „DUNAJEC” Sp. z o.o. będąca w 100% własnością gminy Gródek nad Dunajcem pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które wynosi  43 365 533 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 68 340 321 zł.
W ramach ww. Projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie w 2010 roku z Instytucją Wdrażającą, którą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały zrealizowane zadania:
- Budowa 3 nowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartkowa – Posadowa, Sienna, Tropie;
- Rozbudowa i modernizacja 2 istniejących oczyszczalni w miejscowościach: Gródek nad Dunajcem oraz Rożnów;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 45 km wraz z 18 przepompowniami ścieków;
- Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 90 km wraz z 9 hydroforniami i 6 zbiornikami wyrównawczymi;
- Modernizacja 9 istniejących ujęć wody w miejscowości Rożnów wraz ze zbiornikiem wyrównawczym;
-  Budowa nowych ujęć wody w miejscowości Sienna i Przydonica
- Modernizacja 2 istniejących zbiorników wyrównawczych wody w miejscowości Rożnów;
- Zakup ciągnika kołowego;
- Zakup samochodu asenizacyjnego o pojemności 7000 litrów do przewozu ścieków oraz osadów;
- Zakup 2  agregatów prądotwórczych mobilnych do obsługi ujęć wody  oraz przepompowni wody przy zbiornikach;
- Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Gródek nad Dunajcem 

 

Aktualności w regionie