Aktualności

Konferencja prasowa w miejscowości Sienna
12 grudnia 2011
 
W dniu 08.12.2011r. w miejscowości Sienna odbyła się konferencja prasowa poświęcona Projektowi pn. "Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Spotkanie dotyczyło realizacji zakresu projektu w miejscowości Sienna i Jelna:
- budowa oczyszczalni ścieków w Siennej o przepustowości 250 m3/d;
- budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Siennej i Jelnej - 4 180 mb.
Mieszkańcy zostali poinformowani o terminach i sposobach realizacji robót budowlanych oraz korzyściach jakie przyniesienie inwestycja dofinansowana z Unii Europejskiej. Udzielono również odpowiedzi na pytania zainteresowanych mieszkańców.

Broszura z konferencji w Siennej:


Planowane jest również przeprowadzenie konferencji w Roztoce - Brzezinach, Rożnowie, Przydonicy, Bartkowej - Posadowej, Gródku nad Dunajcem i Tropiu.
 
Konferencja prasowa w miejscowości SiennaKonferencja prasowa w miejscowości SiennaKonferencja prasowa w miejscowości SiennaKonferencja prasowa w miejscowości SiennaKonferencja prasowa w miejscowości Sienna

Aktualności w regionie