Przetargi

Budowa min 12,5 km kanalizacji sanitarnej w gminie Gródek nad Dunajcem, zamówienie uzupełniające do umowy JRP.6.2011, dot. Zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Gródek nad Dunajcem
Data ogłoszenia przetargu: 26 lutego 2013

Termin składania ofert upływa: 0 0000

Data wyboru najkorzystniejszej oferty: nierozstrzygnięty
 
Gródek nad Dunajcem: Budowa min 12,5 km kanalizacji sanitarnej w gminie Gródek nad Dunajcem, zamówienie...
Zamówienie uzupełniające - Budowa hydroforni H9 - w ramach realizacji Projektu pn: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gródek nad Dunajcem. Numer ogłoszenia: 29807 - 2013; data zamieszczenia: 26.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZA
Data ogłoszenia przetargu: 26 lutego 2013

Termin składania ofert upływa: 0 0000

Data wyboru najkorzystniejszej oferty: nierozstrzygnięty
 
Gródek nad Dunajcem: Zamówienie uzupełniające - Budowa hydroforni H9 - w ramach realizacji Projektu pn:...
Nr ref. 8/2011 – Przetarg na „Zaprojektowanie i budowa (przebudowa) oczyszczalni ścieków w Bartkowej-Posadowej, Siennej, Tropiu i Rożnowie”
Data ogłoszenia przetargu: 30 czerwca 2011

Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10 sierpnia 2011

Data wyboru oferentów dopuszczonych do składania ofert: 8 września 2011

W dniu 23 września 2011 przekazano wybranym o oferentom "Zaproszenia do składania ofert" wraz z załącznikami.
Ustalono termin składania ofert cenowych na: 9 listopada 2011

Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 9 grudnia 2011
 
Przetarg na „Zaprojektowanie i budowa (przebudowa) oczyszczalni ścieków w Bartkowej-Posadowej, Siennej, Tropiu i Rożnowie” dla...
Nr ref. 7/2011 – Przetarg na „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek nad Dunajcem”
Data ogłoszenia przetargu: 29 czerwca 2011

Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 9 sierpnia 2011

Data wyboru oferentów dopuszczonych do składania ofert: 8 września 2011

W dniu 23 września 2011 przekazano wybranym o oferentom "Zaproszenia do składania ofert" wraz z załącznikami.
Ustalono termin składania ofert cenowych na: 9 listopada 2011

Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2 grudnia 2011
 
Przetarg na „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek nad Dunajcem” dla realizacji projektu: „Porządkowanie...
Nr ref. 6/2011 – Przetarg na „Zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
Data ogłoszenia przetargu: 30 czerwca 2011

Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11 sierpnia 2011

Data wyboru oferentów dopuszczonych do składania ofert: 8 września 2011

W dniu 23 września 2011 przekazano wybranym o oferentom "Zaproszenia do składania ofert" wraz z załącznikami.
Ustalono termin składania ofert cenowych na: 9 listopada 2011

Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2 grudnia 2011
 
 Przetarg na „Zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Gródek nad Dunajcem” dla realizacji...
Nr ref. 5/2011 – Przetarg na „Budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
Data ogłoszenia przetargu: 28 czerwca 2011

Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12 sierpnia 2011

Data wyboru oferentów dopuszczonych do składania ofert: 8 września 2011

W dniu 23 września 2011 przekazano wybranym o oferentom "Zaproszenia do składania ofert" wraz z załącznikami.
Ustalono termin składania ofert cenowych na: 9 listopada 2011

Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2 grudnia 2011
 
Przetarg na „Budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Gródek nad Dunajcem” dla realizacji projektu: „Porządkowanie gospodarki...
Przetarg na „Obsługę prawną JRP na okres do 06.2014” w trybie negocjacji z ogłoszeniem.
Data ogłoszenia przetargu: 19 maja 2011

Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25 maj 2011 godz. 12:00

Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 13 czerwca 2011
 
Przetarg na „Obsługę prawną JRP na okres do 06.2014” w trybie negocjacji z ogłoszeniem dla realizacji...
Nr ref. 3/2011 – Przetarg na „Działania informacyjno-promocyjne”
Data ogłoszenia przetargu: 1 kwietnia 2011

Termin składania ofert upływa: 12 kwietnia 2011

Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 27 kwietnia 2011
 
  Przetarg nieograniczony na usługi „Działania informacyjno-promocyjne” dla realizacji Projektu:   „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach...
Nr ref. 2/2011 - Przetarg na „Działania informacyjno-promocyjne”
Data ogłoszenia przetargu: 4 marca 2011

Termin składania ofert upływa: 15 marca 2011

Dokonano otwarcia ofert w dniu 15 marca 2011 – protokół otwarcia w załączeniu

Data wyboru najkorzystniejszej oferty: unieważniony
 
Przetarg nieograniczony na usługi „Działania informacyjno-promocyjne” dla realizacji Projektu: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach...
Nr ref. 1/2011 - Przetarg na wybór „Inżyniera Kontraktu”
Data ogłoszenia przetargu: 19 stycznia 2011

Termin składania ofert upływa: 2 marca 2011zmiana
Aktualny termin składania ofert : 10 marca 2011.

Dokonano otwarcia ofert w dniu 10 marca 2011 – protokół otwarcia w załączeniu

Data wyboru najkorzystniejszej oferty: rozstrzygnięty w dniu 20 kwietnia 2011
 
Ogłoszenie przetargu na wybór „Inżyniera Kontraktu” dla realizacji Projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad...

Planowane przetargi